چرا؟

چون واقعاً و عمیقاً، اعتقاد داریم که “سازمان شما، با همان کارکنان، میتواند باز هم موفق تر” باشد. سازمان شما هم بر منابع انسانی تکیه دارد، اما منابع انسانی کار آمد است که شما را به سوی موفقیت واقعی همراهی میکند. ما با این باور، خدمات خود را در حوزه مشاوره منابع انسانی با تاکید و تکیه بر حوزه رفتار سازمانی، عرضه میکنیم. به سازمانهایی که میخواهند باز هم بهتر باشند.

حوزه رفتار در نظام آموزشی ما مورد توجه بایسته قرار نگرفته، این باور که مهارتهای رفتاری ژنی هستند، مانع این توجه بوده است. ما بر این باوریم که انسانها میتوانند مهارتهای رفتاری فراگیرند و با استفاده از آنها هم افراد موفق تری باشند، هم برای سازمانها موثرتر باشند.

چگونه؟

با شناخت شیوه های رفتاری کارکنان، میتوانیم آنها را بهتر بشناسیم و از پتانسیلهای آنها در راهی که هم برای آنها زندگی بهتری تامین میکند و هم سازمان ها را به اهداف والایشان میرساند، بهره مند شویم. این شناخت ساده تر و سریع تر از آنکه فکر کنید، قابل تامین است.

تکیه بر سلایق و برداشتهای شخصی، در عین اهمیت، سازمانها را با دامهایی مواجه میکند. شما اطرافیان خود را چطور و چقدر میشناسید؟ کسب این شناخت در مورد همکاران میسر است؟ راه کوتاه تر و مطمئن تری وجود ندارد؟ ابتدا بیازمائید، سپس استفاده کنید.

چه میکنیم؟

برای کسب شناخت از همکاران و منابع انسانی، از بهترین تجربه ها و ابزارها استفاده میکنیم و آنها را چنان که در شأن شما، سازمان و همکارانتان باشد، به شما عرضه میکنیم. این ابزارهای ساده، در عین حال قابل اعتماد هستند. پیشینه طولانی دارند، اما دائم توسط یک تیم حرفه ای بین المللی پایش و به روز میشوند، سریع و در عین حال دقیق و کاربردی هستند.

نگاه ما به مسائل حوزه منابع انسانی، رفتار محور است. این به آن معنی نیست که جنبه های دانشی و مهارتهای شغلی اهمیت ندارند، بلکه مراد آن است که بدون توجه به جنبه های رفتاری، ممکن است افراد نه شرایط خوشایندی را در سازمان شما تجربه کنند و نه بتوانند به اهداف مد نظر سازمان برسند. این یک شرایط باخت – باخت است.

اگر به فرایندهای کلیدی حوزه مدیریت منابع انسانی توجه کنیم، در تمامی این فرایندها رد پای تاثیر جنبه های رفتاری مشهود است. مدیران با تجربه خود بارها این موضوع را تجربه کرده اند:

  • کارمندان توانمندی که علیرغم تمام توجه سازمان به آنها، راضی نبوده و بهره وری لازم را نداشته اند
  • نخبگانی که نتوانسته اند نبوغ و کارآئی خود را در سازمان به کار بندند و بی انگیزه و گاه سرخورده تبدیل به نیروهایی درجه ۲ یا ۳ شده اند
  • کارکنان موثری که به یک باره و در کمال تعجب، ظاهراً بدون دلیل، سازمان را ترک کرده اند و ….

از سوی دیگر مگر ممکن است تا چیزی را نتوانیم اندازه بگیریم، بتوانیم آن را مدیریت کنیم؟

ما با این نگاه، ابزارهای روزآمد در سطح جهانی را به کار میگیریم تا به سازمانها کمک کنیم تا همراه کارکنان خود، شرایط بهتر و موفقیتهای باز هم بیشتری را تجربه کنند. در همین راستا، شعار کلیدی ما این است که : سازمان شما، همان همکاران، باز هم موفق تر.

اگر به این دیدگاه علاقمند هستید، اگر در این زمینه مشکلاتی داشته یا دارید و علاقمند هستید روشها و سیستمهای نوین را هم بشناسید و تجربه کنید، ما از تماس شما استقبال میکنیم.

با ما تماس بگیرید

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقاء و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.