Slide background

32،000 مشتری بین المللی : شامل 5،000 سازمان بزرگ

مورد تائید انجمن روانشناسی انگلستان (BPS)

1.5 میلیون آزمون در سال

بیش از 30 سال سابقه

در 60 کشور جهان

56 زبان محلی

Slide background

تصویر خود یا رفتار ترجیحی : اینطوری راحتم. من این هستم!

چهره کاری : پیامد تطبیق من با برداشت من از محیط کار

رفتار تحت فشار یا شرایط بحرانی : رفتار من در شرایط بحرانی و فشار زیاد

برای تماس با ما، اینجا را کلیک کنید!

Slide background

برای تماس با ما اینجا را کلیک کنید!

نمونه ای از سایر گزارشهای کاربردی سیستم عبارتند از:

بازخورد آگاهی دهنده به فرد
برای ارتقای سطح خودآگاهی

توانائیها و محدودیتهای احتمالی فرد
برای برنامه ریزی توسعه فردی

چگونه این فرد را مدیریت کنم
برای اتخاذ روشهای مناسب در مدیریت موثر فرد

سنجش شیوه مدیریتی این فرد
برای آشنائی با شیوه ای که این فرد، دیگران را مدیریت میکند

سنجش شیوه فروش فرد
برای آشنائی با شیوه رفتاری این فرد در فروش

خلاصه مدیریتی
نکات مهم رفتاری برای مرور سریع مدیران

Slide background

تناسب رفتاری

چه رفتاری مورد انتظار است؟

فرد چه رفتاری دارد؟

برای تماس با ما، اینجا را کلیک کنید!

Slide background

مزایا برای همکاران

مزایا برای سازمان

رضایت شغلی

امنیت شغلی

موفقیت بیشتر

صرف انرژی کمتر

روحیه بهتر

بهره وری بالاتر

ریزش نیروی کمتر

کاهش هزینه استخدام

کاهش هزینه نظارت و کنترل

جانشین پروری

برای تماس با ما، اینجا را کلیک کنید!

 

اگر به فرایندهای کلیدی حوزه مدیریت منابع و سرمایه انسانی توجه کنیم، در تمامی این فرایندها رد پای تاثیر جنبه های رفتاری مشهود است. مدیران با تجربه خود بارها این موضوع را تجربه کرده اند:

  • کارمندان توانمندی که علیرغم تمام توجه سازمان به آنها، راضی نبوده و بهره وری لازم را نداشته اند
  • نخبگانی که نتوانسته اند نبوغ و کارآئی خود را در سازمان به کار بندند و بی انگیزه و گاه سرخورده تبدیل به نیروهایی درجه ۲ یا ۳ شده اند
  • کارکنان موثری که به یک باره و در کمال تعجب، ظاهراً بدون دلیل، سازمان را ترک کرده اند و ….

از سوی دیگر مگر ممکن است تا چیزی را نتوانیم اندازه بگیریم، بتوانیم آن را مدیریت کنیم؟

ما با این نگاه، ابزارهای روزآمد در سطح جهانی را به کار میگیریم تا به سازمانها کمک کنیم تا همراه کارکنان خود، شرایط بهتر و موفقیتهای باز هم بیشتری را تجربه کنند. در همین راستا، شعار کلیدی ما این است که : سازمان شما، همان همکاران، باز هم موفق تر.

اگر به این دیدگاه علاقمند هستید، اگر در این زمینه مشکلاتی داشته یا دارید و علاقمند هستید روشها و سیستمهای نوین را هم بشناسید و تجربه کنید، ما از تماس شما استقبال میکنیم.

با ما تماس بگیرید

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.