اگر به فرایندهای کلیدی حوزه مدیریت منابع و سرمایه انسانی توجه کنیم، در تمامی این فرایندها رد پای تاثیر جنبه های رفتاری مشهود است. مدیران با تجربه خود بارها این موضوع را تجربه کرده اند:

  • کارمندان توانمندی که علیرغم تمام توجه سازمان به آنها، راضی نبوده و بهره وری لازم را نداشته اند
  • نخبگانی که نتوانسته اند نبوغ و کارآئی خود را در سازمان به کار بندند و بی انگیزه و گاه سرخورده تبدیل به نیروهایی درجه ۲ یا ۳ شده اند
  • کارکنان موثری که به یک باره و در کمال تعجب، ظاهراً بدون دلیل، سازمان را ترک کرده اند و ….

از سوی دیگر مگر ممکن است تا چیزی را نتوانیم اندازه بگیریم، بتوانیم آن را مدیریت کنیم؟

ما با این نگاه، ابزارهای روزآمد در سطح جهانی را به کار میگیریم تا به سازمانها کمک کنیم تا همراه کارکنان خود، شرایط بهتر و موفقیتهای باز هم بیشتری را تجربه کنند. در همین راستا، شعار کلیدی ما این است که : سازمان شما، همان همکاران، باز هم موفق تر.

اگر به این دیدگاه علاقمند هستید، اگر در این زمینه مشکلاتی داشته یا دارید و علاقمند هستید روشها و سیستمهای نوین را هم بشناسید و تجربه کنید، ما از تماس شما استقبال میکنیم.

با ما تماس بگیرید

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.