توماس اینترنشنال بیش از ۴۰ سال است که در حوزۀ ابزارهای شناخت انسانها فعالیت دارد. در طی این دوره از فعالیت، ابزارهای مختلفی توسعه داده شده که عمدتاً در همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی یا افراد سرشناس و متخصص بوده است.

شرکت پوینده دهکده جهانی از سال ۲۰۰۹ میلادی (مطابق ۱۳۸۸ شمسی) نمایندگی انحصاری این شرکت را در حوزه جغرافیائی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد.

ابزارهای توماس در یک نگاه مشتمل بر مواردی است که در تصویر زیر نشان داده شده است:

این ابزارها عبارتند از:

PPA - Personal Profile Analysis - DISC PPA یا Personal Profile Analysis که آزمونی متکی به مدل DISC (دیسک) است و شیوه های رفتاری فرد را مورد شناسائی قرار میدهد. این ابزار، آزمونی دارد که حدود ۸ دقیقه به طول می‌انجامد و بر اساس تحلیل این آزمون نتایج متنوعی حاصل میشود.

آزمون PPA در سامانۀ انجمن روانشناسی انگلستان BPS ثبت شده و برای کاربرد در محیطهای کاری پیشنهاد شده است. خروجی این آزمون گزارشهای متنوعی است که هر یک برای شناخت داوطلب در حوزه خاصی کاربرد دارد. در مورد این آزمونها اینجا بیشتر توضیح داده شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آزمون با ما تماس بگیرید.

آزمون TEIQue یک آزمون هوش هیجانی است. همانطور که میدانید آزمونهای هوش هیجانی به دو دسته کلی نقسیم میشوند که این آزمون در ردۀ آزمونهای متکی به صفات Trait Based طبقه بندی میشود که مطلوبیت و جذابیت و اعتبار بیشتری دارد. این یک آزمون بسیار خوب برای توسعۀ مخاطبان است و در گزارشی که ارائه میشود، در عین معرفی شاخصه های فرد در حوزه های سنجش، در مورد هر امتیاز در هر حوزه هم تفسیرهایی از جنس پیامدهای مثبت و منفی این امتیاز ارائه میشود. این آزمون، آزمونی متکی به نرم (Norm Based) است که در حال حاضر، سنجش کلی بر اساس گروه مرجع از کشور انگلستان انجام میشود، اما سازمانهای میتوانند با انتخاب یک نمونه با اندازه و مشخصات مناسب، گروه مرجع داخلی خود را داشته باشند.برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آزمون با ما تماس بگیرید.
HPTI High Potential Trait Indicator آزمون HPTI یا High Potential Trait Indicator آزمونی است که برای شناسائی افرادی که پتانسیل رهبری سازمانی داشته باشند، طراحی شده است. این آزمون متکی به چندین سال تحقیق دانشگاهی است و شاید مهمترین دستاورد آن شناسائی کسانی در سازمان باشد که بتوانند مدیریت سازمان در آینده را بر عهده بگیرند.

این یک سنجش در لایۀ شخصیت فرد است و از لحاظ نظری بر مدل Big Five متکی است. این آزمون به طور خلاصه هر مخاطب را در شش حوزه مورد بررسی قرار میدهد و شاخصه های فرد را با شاخصه های گروه مرجعی که ۱۱۰ رهبر سازمانی در کلاس جهانی هم در آن هستند، مورد مقایسه قرار میدهد. این مقایسه، فرد را به برنامه ای برای توسعه فردی در راستای مواجهه با چالشهای این حوزه، میرساند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آزمون با ما تماس بگیرید.

  ابزار ارزیابی ۳۶۰ درجه یکی از بهترین ابزارهای شناخت شاخصه های افراد از دید دیگران است. این ابزار اطلاعات مناسبی در حوزه های مختلف از جمله شناسائی مشکلات سازمانی، توسعه فردی و … بدست میدهد.

در این ابزار ضمن آنکه مدلها و معیارهای از پیش تعریف شده وجود دارد، امکان تعریف کامل مدلها و معیارهای اختصاصی سازمان هم فراهم است. ما در آماده سازی سیستم در کنار شما خواهیم بود و میتوانید تجربه استفاده از یک ابزار کلاس جهانی را اینجا بیابید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار با ما تماس بگیرید.

  ابزار GIA یا General Intelligence Assessment ابزاری برای اندازه گیری ۵ هوش مختلف در افراد است. این ابزار مواردی از هوش سیال را در کنار مواردی از هش متبلور را اندازه گیری میکند.

وقتی افرادی با شاخصه های رفتاری و شخصیتی کم و بیش مناسب دارید، یا وقتی میخواهید از میان گروهی نسبتاً بزرگ، افراد مستعدتر را، کسانی را که قابلیت یادگیری سریع تری دارند را، انتخاب کنید، این ابزار اطلاعاتی بسیار مناسب را در زمانی بسیار کوتاه به شما ارائه میدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار با ما تماس بگیرید.

در کنار تمام شاخصه های شخصیتی و مهارتهای رفتاری، مهارتهای شغلی هم در موفقیت فرد نقشی مهم ایفا میکنند. این ابزار مهارتهای فرد را در کار با ابزارهای متعدد و متنوع مورد سنجش قرار میدهد.

این آزمون میتواند برای اندازه گیری سطح مهارتهای کاری افراد، مثلاً برای برنامه ریزی های آموزشی هم به کار برود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار با ما تماس بگیرید.

در کنار مهارتهای نرم و سخت، و شاخصه های رفتاری و شخصیتی، مشکلاتی ممکن است در سازمان باشد که افراد را چنان که باید در کارشان موفق نکند. این همان مقولۀ بسیار مهم تعلق سازمانی است.

در اندازه گیری تعلق سازمانی، بسیار مهم است که بدانیم چه را اندازه میگیریم، چرا اندازه میگیریم و در مواجهه با مشکل در هر حوزه چه باید بکنیم، یا از قوتی در یک حوزه چطور میتوانیم در راستای منافع فرد و سازمان استفاده کنیم.

این موضوعی است که در پرسشنام های غیر استاندارد کمتر قابل مشاهده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ابزار با ما تماس بگیرید.

علاوه بر موارد فوق، متکی به این آزمونها و نتایج آنها، میتوان به حوزه های بهبود در سازمان پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که چرا سازمانها باید در حوزه منابع انسانی هزینه کنند. یا مثلاً میتوان افراد مناسب برای مشارکت در هر تیم را با چشمانی بازتر، بر اساس اهداف مورد انتظار از تیم و شیوه های رفتاری افراد، انتخاب نمود.

به طور کلی این ابزارها بر محدودۀ فعالیتهای حوزه سرمایه انسانی پوشش میدهند. میتوان در هر یک از حوزه های جذب و استخدام، حفظ و نگه داشت، جانشین پروری و کارراهه شغلی، شناسائی و توسعه استعدادهای سازمانی و یا تدوین برنامه های توسعه فردی استفاده نمود.

ترکیب مناسبی از این ابزارها میتواند در فرایندهای مربی گری هم به خوبی به کار رود.

در این خصوص از هر مذاکره و همفکری استقبال میکنیم.