من هم میخواهم که بتوانم : حمایتم کن

برای آگاهی از برنامه کارگاههای آموزشی و طرحهای توانمندسازی کارکنان و مدیران

با ما تماس بگیرید

انگیزه عاملی است که به هر کاری که میکنیم، سمت و سو میدهد. طبق تحقیقات به عمل آمده، انگیزه دو منشاء و صورت دارد:

  • انگیزه بیرونی
  • انگیزه درونی

انگیزه بیرونی، حاصل عوامل انگیزشی است که از محیط دریافت میشوند. پول و پورسانت و کارانه و پاداش، و مواردی از این دست که در بسته های جبران خدمت دیده میشوند، یکی از این عوامل هستند. اما امروزه همه میدانیم که این عوامل به تنهایی کفایت نمیکنند. مهترین دلیل این مسئله این است که پول، حق الزحمه یا پورسانت را تا سقفی میتوان افزایش داد. پس از رسیدن به آن سقف، نه سازمان امکان افزایش حق الزمه را دارد و نه حق الزحمه های بیشتر به کارکنان انگیزه کافی میدهد.

از سوی دیگر تحقیقات نشان داده که انگیزه بیرونی، فرد را تا سقف انجام وظیفه پیش میبرد. یعنی وقتی که حق الزحمه فرد افزایش پیدا میکند، معمولاً افراد کار و وظیفه ای که به آنها محول شده است را درست انجام میدهند. اما در دنیای رقابتی امروز، این سقف معنی ندارد. سازمانها افرادی میخواهند که فراتر از انجام وظیفه، سازمان را مال خود بدانند.

انگیزه درونی، از نیاز به رضایت حاصل میشود. بهترین مثال برای انگیزش درونی مثال رابطه مادر و فرزند است. مادر بدون چشمداشت مالی، هر چه دارد برای فرزند صرف میکند تا با یک لبخند او، یا حتی با موفقیتی که او به تنهایی به آن خواهد رسید، راضی و خرسند شود.

غنای شغلی مولفه ای است که برای تحقق این منظور طراحی شده است. کارکنان نیاز دارند که بدانند کجا میروند و درک کنند که موفقیت سازمان چه سودی (مادی و معنوی) برای آنها خواهد داشت.

طراحی بسته های جبران خدمت، فرایند مدیریت استعدادها و نیز مدیریت عملکرد، با اتصالی منطقی به یکدیگر میتواند این مانع را مرتفع کند.

برای اطلاع از پیشنهاد ما در این حوزه، با ما تماس بگیرید.

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.