فلسفه وجودی هر سیستمی، تحقق اهداف آن است. هر سازمان، ایجاد میشود تا به اهدافی که در ماموریت و چشم انداز خود مشخص میکند، دست یابد. تحقق این اهداف اما با موانعی، نه فقط در کشور ما، بلکه حتی در پیشرفته ترین سازمانها در کشورهای توسعه یافته هم مواجه هستند.

در خصوص این موانع صحبت و تحقیق، زیاد انجام شده که معمولاً موارد زیر از عمده ترین علل عدم تحقق اهداف سازمانها شناسائی شده اند:

  • عدم وجود اهداف در سازمان
  • عدم شفافیت اهداف سازمان برای مدیران و کارکنان
  • بی انگیزگی کارکنان
  • عدم وجود ابزارهای لازم برای تحقق اهداف
  • عدم وجود سیستمهای پایشی مناسب برای همسوئی تلاشهای کارکنان

از زمانی که پیتر دراکر موضوع “مدیریت بر مبنای هدف یا MBO” را مطرح کرد، تا امروز که بیش از ۷۰ سال از آن تاریخ میگذرد، مبحث هدفگذاری و اتخاذ شیوه های مناسب در تحقق اهداف، با فراز و نشیب و تغییرات زیادی مواجه بوده است:

آخرین دستاورد در این حوزه، ابزاری به نام OKR است که بر تعیین اهداف (Objectives) و شناسائی معیارها (یا جهت نماها) یی برای کنترل سمت و سوی مصرف منابع در سازمان (Key Results) متکی است. روز به روز بر تعداد سازمانهایی که از این ابزار برای کمک به تحقق اهداف خود بهره میبرند، استفاده میشود. به عنوان نمونه گوگل که امروزه یکی از معروفترین استفاده کنندگان از این ابزار است، زمانی کاربرد این روش را آغاز کرد که فقط ۴۰ نفر در گوگل کار میکردند.

شرکت پوینده دهکده جهانی در پیاده سازی این سیستم در سازمان شما، به کمک همکاران و مدیران شما، نیز ارائه خدمت میکند.

اگر علیرغم تلاش و صرف منابع، هنوز چنان که میخواهید به اهداف والا در سازمان دست نمی یابید، و اگر این موضوع، در کنار از دست رفتن فرصتها، شما را نگران میکند، برای آگاهی از ابعاد و دستاوردهای پیاده سازی این سیستم در سازمان خود، با ما تماس بگیرید.