عدم وجود نارضایتی، لزوماً به معنی وجود رضایت شغلی نیست!

وقتی با صرف هزینه های پیدا و پنهان قابل توجه، نیروهای مورد نظرتان را پیدا و استخدام میکنید، مهمترین کار شما شروع میشود. باید کاری کنید که آنها در سازمان شما بمانند و نقش خود را در تیمهای کاری شما، با انگیزه و در راستای اهداف سازمان، ایفا کنند. مدیرانی که با ریزش قابل ملاحظه نیرو مواجه بوده یا هستند، به خوبی میدانند که نه یافتن نیروهای بهتر کار ساده ای است و نه حفظ و نگهداشت همکارانِ موجود!

گاهی اقداماتی که انجام میدهید، نتایج عکس میدهد. وقتی پاداشها را پرداخت میکنید، بر خلاف انتظار شما، ممکن است در کنار کارکنان راضی و خشنود، تعداد بیشتری از کارکنان ناراضی شده باشند و انگیزه های کاری خود را از دست داده باشند.

نکته مهم البته در این زمینه این است که بدانیم عدم رضایت یک موضوع است و رضایت موضوعی دیگر. به این مفهوم که اگر عدم رضایت نباشد، به این معنی نیست که رضایت وجود دارد. موضوع پچیده ای است که بر سطح انگیزش کارکنان اثر جدی دارد و هر مدیری لازم است که به این موضوع توجه داشته باشد.

کارکنان نیازهایی دارند که همه آنها در حوزه مالی نیست. آنها نیاز دارند که دیده شوند، به آنها توجه شود، برای آینده شغلی آنها فکر شده باشد، برای انجام وظایف فعلی آموزش ببینند و موارد دیگری که آنها را با انگیزه و علاقمند به ماندن در سازمان شما و انجام دادن کارشان با انگیزه بیشتر و داشتن زندگی بهتر برساند.

این نیازها عمدتاً در حوزه رفتاری هستند، همانطور که بخشی از انتظارات شما هم منشاء رفتاری دارند. برای توجه به این نیازها لازم است که شما با رفتارهای کارکنان خود، آشنا شوید، باید به تفاوت افراد در حوزه رفتاری باور داشته باشید و به این منظور میتوانید بر اساس یافته های علمی، شاخصه های رفتاری همکارانتان را اندازه گیری کنید و در قالب گزارشهایی کاربردی، شیوه رفتار مناسب با آنها را دریابید.

اگر به نگهداشت کارکنان توجه کافی داشته باشید، به طور پیوسته به اهداف کسب و کارتان دست پیدا میکنید و کارکنانی راضی، خوشحال و با انگیزه خواهید داشت، در مقابل اگر به ضروریات نگهداشت کارکنان توجه نداشته و رسالت سازمان را با یافتن و استخدام نیروها، خاتمه یافته تلقی کنید، نه تنها به اهداف سازمان دست نخواهید یافت، بلکه به سرعت متوجه میشوید که هزینه های قابل توجهی را در مرحله استخدام نیروهای جدید صرف میکنید که بازدهی هم برای سازمان ندارند.

اگر در این حوزه نیازی داشتید، اگر با ریزش نیروهای توانمند سازمانتان مواجه هستید، خوشحال میشویم که در این حوزه گفتگوئی با شما داشته باشیم. با ما تماس بگیرید.

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.