امروزه دیگر معنای مدیریت کارکنان، این نیست که مطمئن شویم هر کارمند فقط زمانی از سازمان خارج میشود که ذره ای انرژی برایش باقی نمانده است، بلکه باید مطمئن شویم که یکایک کارکنان، فردا هم با همان انرژی و انگیزۀ روز اول، در سر کارشان حاضر خواهند شد.

کارکنان به سازمان آمده اند که کاری انجام دهند و به این طریق زندگی خوبی را برای خود و خانواده شان فراهم کنند، این ایفای نقش، گاهی فردی است و گاهی در قالب یک تیم. این ساده ترین بیان علت حضور هر یک از همکاران شما در سازمان شماست. اگر در محیط کار، عوامل انگیزشی مناسب وجود نداشته باشد، به سرعت شما با سازمانی مواجه میشوید که کارکنان در آن حضور دارند، اما قلب و روحشان، جای دیگری است. این سازمان، نمیتواند موفق باشد.

شما برای مدیریت کارکنان باید به نیازهای آنها، که نیازهای مادی بخشی از آن است، توجه کنید. به همین دلیل، آمار نشان میدهد که حدود ۸۰% زمان مدیران صرف رسیدگی به افرادی میشود که عملکرد مناسبی ندارند. این حجم قابل ملاحظه از انرژی عمدتاً صرف نظارت و پیگیری کارها از این افراد میشود. کارهایی که احتمالاً آنها انگیزه کافی برای انجامشان ندارند، عملکرد آنها هم توسط مدیران و سازمان، مدیریت نمیشود. مدیریت عملکرد نظام و فرایندی در مدیریت منابع انسانی است که در این راه به سازمان کمک میکند.

در مقابل با اتخاذ روش و رویکرد مناسب در برخورد با کارکنان، علاوه بر صرفه جوئی زمان قابل ملاحظه از مدیران، عملکرد و اثر بخشی کارکنان ارتقا یافته و احتمال ماندگاری آنها هم در سازمان افزایش خواهد یافت.

آزمونهای رفتاری هم به شما کمک میکنند تا نیازهای کارکنان خود را در یابید و به معنی واقعی آنها را مدیریت کنید. مدیریتی که به موفقیت سازمان و رضایت کارکنان به طور همزمان منجر خواهد شد. برای هر منظوری که داشته باشید، گزارشی خاص و کاربردی در سیستم وجود دارد. به جای یک گزارش مفصل، گزارشهایی مختصر، معطوف به نظر و نیاز خاص شما و کاملاً کاربردی به شما ارائه میشود.

در این زمینه ممکن است پاسخ به این سوالات به شما کمک کنند:

  • سیستمهای مدیریت عملکرد شما چقدر هزینه و چقدر اثر دارند؟
  • سیستمهای مدیریت عملکرد شما، چقدر با سایر سیستمهای شما، از جمله مدیریت استعداد و جبران خدمت، متصل و هماهنگ هستند؟
  • هزینه و کارآئی سیستمهای نظارتی شما چقدر است؟
  • پاداشهای شما چقدر هزینه و چقدر اثربخشی دارند؟

یکی از خروجی های عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی، پاسخ به همین سوالات خواهد بود.

شاید بتوانیم برای این سوالات پاسخی متفاوت ارائه کنیم. با ما تماس بگیرید.

استخدام

یافتن فرد مناسب برای سمت مناسب و در زمان مناسب، دغدغه اصلی در مرحله جذب و استخدام است. ما در این مرحله همراه شما هستیم و به کمک ابزارهای کارآمد یک سیستم پشتیبان تصمیم گیری برای شما ایجاد میکنیم.

نگهداشت

وقتی افراد مناسب را انتخاب کردید، بر سر حق الزحمه هم به توافق رسیدید، نگهداشت این کارکنان چندان ساده نخواهد بود. ما ابزارهایی داریم که به شما کمک میکنند تا به دور از سعی و خطا، ریزش نیروهای خود را به حداق ممکن تقلیل دهید.

ارتقا و توسعه

جنبه های مالی، تنها جاذبه های شغلهای سازمانی نیستند. مسیر پیش رو و شایسته سالاری برای کارکنان سازمانها مهم است و به آنها انگیزه میدهد که با جان و دل در سازمان بمانند و نقشی در آینده خود ایفا کنند.

مدیریت

وقتی افراد وارد سازمان میشود و به اصطلاح در پست خود مستقر میشوند، با به کارگیری روشهای ساده و توجه به نیازهای کارکنان، میتوانید آنها را چنان مدیریت کنید که روابطی برنده -برنده برای دراز مدت میان شما برقرار باشد.