هزینه فرصت پستهای خالی در سازمان چقدر است؟

هزینه واقعی هر استخدام ناموفق چقدر است؟

پوینده دهکده جهانی

دوستان عزیز و علاقمند به شرکت در کارگاه

از اظهار لطف شما صمیمانه تشکر میکنیم. اکنون تعداد عزیزانی که پیش ثبت نام انجام داده اند، از ظرفیتِ کارگاه بیشتر شده و ثبت نام قطعی از این عزیزان شروع شده است. لذا با کمال خجالت امکان ارائه خدمت به همه شما، منوط به تعداد عزیزانی خواهد بود که ثبت نام خود را قطعی نمایند.

برای شرکت در کارگاه آموزشی مصاحبه های استخدامی، لطفا فرم پیش ثبت نام زیر را تکمیل فرمائید. همکاران ما برای هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.