برچسب ها "استعدادیابی"

There are 1 results found

فرایند استعدادیابی و استخدام

یکی از کلیدی ترین فرایندهای منابع انسانی، استعدادیابی و استخدام است. بر اساس یک تحقیق، بزرگترین چالشِ پیشِ رویِ سازمانها در این حوزه، یافتن کاندیدای مناسب و پس از آن، سرعت در استخدام هستند هزینه یک استخدام بد هزینه ای […]