برچسب ها "ایجاد واحد منابع انسانی"

There are 1 results found

عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی

یکی از سوالات رایج در حوزه منابع انسانی، این است که آیا ما باید واحد منابع انسانی داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است، از کجا باید شروع کنیم؟ این واحد چه ابعاد و چه ماموریتهایی خواهد داشت؟ و …. این […]