برچسب ها "رشد و توسعه"

There are 1 results found

مدیریت عملکرد

بر اساس پژوهش های انجام شده، بیش از ۸۵ درصد سازمانها، سیستم ارزیابی عملکرد رسمی دارند و سالانه حجم زیادی از انرژی سازمان را صرف آن میکنند. بر اساس گزارش دلوییت، نزدیک ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ساعت سالانه صرف سیستم ارزیابی عملکرد در […]