برچسب ها "شاخصه های شخصیتی"

There are 1 results found

سنجش استعداد رهبری سازمانی

سنجش استعداد به مفهوم Potential در واقع یک عامل پیش بین است که در تصمیم گیری های سازمانی میتواند بسیار کمک کننده باشد. هزینه‌های توسعه افراد برای تصدی نقشهای رهبری در سازمان، بسیار زیاد است. انتخاب نامناسب در افرادی که […]