برچسب ها "عارضه یابی"

There are 2 results found

کارگاهِ بینش

  خیلی اوقات میخواهیم تغییری را در سازمان شروع کنیم، میخواهیم از آنچه هستیم بهتر شویم، نمیخواهیم در دام “خوب، دشمن عالی است” گرفتار شویم، اما دقیقاً نمیدانیم از کحا باید شروع کنیم. خیلی اوقات بهترین راهی که به ذهنمان […]

عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی

یکی از سوالات رایج در حوزه منابع انسانی، این است که آیا ما باید واحد منابع انسانی داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است، از کجا باید شروع کنیم؟ این واحد چه ابعاد و چه ماموریتهایی خواهد داشت؟ و …. این […]