برچسب ها "مدیریت استعداد"

There are 2 results found

عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی

یکی از سوالات رایج در حوزه منابع انسانی، این است که آیا ما باید واحد منابع انسانی داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است، از کجا باید شروع کنیم؟ این واحد چه ابعاد و چه ماموریتهایی خواهد داشت؟ و …. این […]

مدیریت استعداد

جک ولش – مدیرعامل جنرال الکتریک که گذشته از توانائیهای مدیریتی اش، به خاطر توجه خاصی که به استعدادهای سازمانی داشته، شناخته شده است، رمز موفقیت سازمان های آینده را در دو چیز میداند: استعداد مدیریت مدیریت استعداد آمارها در […]