برچسب ها "هدفگذاری"

There are 2 results found

مدیریت عملکرد

بر اساس پژوهش های انجام شده، بیش از ۸۵ درصد سازمانها، سیستم ارزیابی عملکرد رسمی دارند و سالانه حجم زیادی از انرژی سازمان را صرف آن میکنند. بر اساس گزارش دلوییت، نزدیک ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ساعت سالانه صرف سیستم ارزیابی عملکرد در […]

اهداف سازمان

فلسفه وجودی هر سیستمی، تحقق اهداف آن است. هر سازمان، ایجاد میشود تا به اهدافی که در ماموریت و چشم انداز خود مشخص میکند، دست یابد. تحقق این اهداف اما با موانعی، نه فقط در کشور ما، بلکه حتی در […]