آموزش و توانمندسازی

آموزش و توسعه در مسیر رشد کارکنان

برگزاری دوره های آموزشی، لزوماً به توسعه کارکنان منجر نمیشود.

صفحۀ معرفیِ کارگاههای آموزشیِ ما، اینجاست.

آموزش و توانمندسازی کارکنان یکی از مسئولیتهای سازمان است. این تعهد، هم از دیدگاه فرد و هم از دیدگاه سازمان مهم است. آموزش برای فرد مهم است، چون بهبود شرایط شغلی وی را تضمین میکند. یکی از علل عدم تعهد کارکنان به سازمان آن است که احساس میکنند که در فعالیتها و فرایندهای سازمان دخالت داده نمیشوند. این عدم دخالت معمولاً به علت عدم توانمندی آنان است. آنها چون نمیتوانند در حل مسائل کمک موثری کنند، در فرایندهای حل مشکلات سازمان، دعوت نمیشوند. به همین ترتیب آنها بی انگیزه تر میشوند و یا به فردی ناکارآمد تبدیل میشوند، یا سازمان را ترک میکنند.

آموزش و توسعه در مسیر رشد کارکنان

آموزش یا در معنای فراگیرتر آن، توانمند سازی کارکنان برای سازمان هم مهم است. فردی که با هزینه و زحمت فراوان به استخدام سازمان در میآید، باید بتواند باری از دوش سازمان بردارد و در عین حال مسیر رشدی را طی کنند که بتواند منجر به کمک به سازمان در لایه های مدیریتی شود.

بسیاری از توانمندیها و صلاحیتهای مدیریتی نیازمند آموزش هستند. این باور که افراد به صورت ژنتیک از برخی شایستگیها برخوردار هستند، امروزه منسوخ شده است و سازمانهای هشیار در پی تربیت نیروهای مدیریتی برای آینده خود هستند.

از سوی دیگر، آموزش لزوماً منجر به توسعه کارکنان نمیشود. آموزش معمولاً به شرکت در کلاس و کارگاه محدود میشود. در حالیکه توسعه زمانی رخ میدهد که فرد آموزش گیرنده بتواند آموخته های خود را در راستای اهداف سازمان به کار بندد.

همینجاست که مجدداً نقش سازمان پر رنگ میشود. سازمان باید شرایطی را فراهم کند که فرد آموزش دیده بتواند و بخواهد که آموخته های خود را، چه در سطح فردی و چه فراتر از آن در سطح تیمی، بروز دهد و از آنها در فعالیتها و تعاملات روز مره استفاده کند.

شرکت پوینده دهکده جهانی، هم سو با نگاه خود به مقوله مدیریت منابع انسانی، در حوزه آموزش و توسعه کارکنان از دیدگاه مهارتهای رفتاری نیز فعالیت دارد. در این راستا برخی کارگاههای آموزشی به صورت طراحی شده و آماده ارائه میشوند و برخی کارگاهها نیز بر اساس نیاز یا عارضه ای مشخص، طراحی و اجرا میشوند. برای اطلاع از جزئیات این خدمات، میتوانید صفحۀ مربوط به کارگاههای آموزشی را ملاحظه بفرمائید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیتهای آموزشی، با ما تماس بگیرید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379