انتخاب و استخدام

انتخاب و استخدام

1

در حوزه استخدام، چقدر “شخصی” تصمیم میگیرید؟ چقدر برای تصمیمهای بهتر، اطلاعات در اختیار شما قرار داده میشود؟

2

به آگاهی از روشهای نوین و علمی، اما آزموده شده در سطح جهانی و ملی، علاقه دارید؟

3

فکر میکنید که با انتخابهای بهتر میتوانید سازمانی باز هم موفق تر داشته باشید؟ سهم بیشتری از بازار کار میخواهید؟

به کارگیری فرد مناسب، در سمت مناسب، در زمان مناسب، تصادفی نیست!

اگر فرآیند جذب یا استخدام را به صورت ساده نگاه کنیم، سازمانها در این فرایند در پی دو هدف و پاسخگوئی به 2 پرسش در مورد یکی از عملکردهای مورد نیاز سازمان هستند:

  1. ابتدا باید بدانیم که چه کارها (و وظایف) ی میخواهیم که انجام شوند، صلاحیت فنی یا What
  2. سپس باید بدانیم که این کارها (و وظایف)، چطور باید انجام شوند. رویکرد به شیوه انجام کار یا How

بخش اول معمولاً در آنچه که شرح شغل یا شرح وظایف نامیده میشود، بازتاب دارد، اما ممکن است به تبیین بخش دوم، به اندازه بخش اول، پرداخته نشود. و این در حالیست که عمده عدم توفیقها در همکاری فرد با سازمان، در عدم شفافیت در همین بخش نهفته است.

در این حوزه، بسته به نیاز و صلاحدید سازمان، خدمات زیر قابل ارائه است:

  • دریافت انتظارات سازمان از متصدی شغل و تبدیل آن به یک سند مدون تحت عنوان  الگوی شایستگی رفتاری شغل،
  • شناسائی شاخصه های رفتاری داوطلبانی که از غربالهای اولیه عبور کرده اند، با استفاده از آزمون رفتاری در قالب مدل DISC و سنجش شاخصه های رفتاری آنها،
  • تطابق شاخصه های رفتاری داوطلبان استخدام، با شاخصه هایی که در الگوی شایستگی رفتاری شغل مورد نظر شناسائی و تعیین شده اند، و ارائه فهرستی از داوطلبان که بر اساس  میزان انطباق شاخصه های رفتاری آنها با الگو، اولویت بندی شده است،
  • سنجش تناسب هر فرد، با نقشی که در تیم برای او در نظر گرفته شده است.
  • انجام مصاحبه رفتاری با داوطلبانی که تطابق مناسبی داشته اند به منظور تدقیق یافته های سنجش اولیه،
  • ارائه گزارشهایی از شیوه های رفتاری افراد منتخب به منظور همکاری پایدارتر و اثربخش تر.

استخدام بخش قابل ملاحظه ای از هزینه های سربار سازمان را به خود اختصاص میدهد. با استفاده از روشها و سیستمهای مناسب میتوان این هزینه ها را مدیریت نمود.

برای اطلاع از خدمات قابل ارائه در حوزه استخدام ، با ما تماس بگیرید.

انفجار هیجانی
کارگاه مصاحبه استخدامی
میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379