اندازه گیری شاخصه های رفتاری

آزمون شناخت ویژگیهای رفتاری

ویژگیهای رفتاری را با سعی و خطا، یا آزمونهای نامعتبر هم میتوان دریافت، اما ….

برای آنکه بتوانیم رفتار را بشناسیم، درک کنیم و با درک بیشتر از آزردن یکدیگر دوری کنیم، لازم است رفتار را بشناسیم و به بیان ساده تر بتوانیم شاخصه های رفتاری فرد را اندازه بگیریم. ما به این منظور از مدل رفتاری دیسک DISC و برداشت شرکت توماس اینترنشنال انگلستان استفاده میکنیم. این سیستم، PPA نامیده میشود.

 • PPA حروف ابتدائى Personal Profile Analysis است.
 • PPA يك تست روانشناسی ساده نيست، گزارشى از رفتار سازمانی فرد است.
 • PPA ابزارى براى اخراج افراد نيست، بلكه ابزارى براى جلوگيرى از بروز شرايط عدم امكان ادامه همكاری، به لحاظ بروز مشكلات رفتار سازماني، با منابع انسانى ارزشمند سازمان است.
 • PPA به سازمان كمك ميكند تا نيروها و منابع انسانى با ارزش خود را بشناد و آنها را حفظ کند.
 • براى ارائه اين گزارش، كافيست هر فرد به پرسشنامه اى شامل ۲۴ سوال پاسخ دهد.
 • نتایج اين پرسشنامه، توسط نرم افزاری خبره و بر اساس مبانی علمی مدل رفتاری DISC ، تجزيه و تحليل شده و طى گزارشى مشروح، مشخصه هاى رفتار سازمانی فرد ارائه ميشود.
 • در اين گزارش، كه بسته به مورد ۳ تا ۷ صفحه خواهد بود، موارد زير تشريح ميشود:
  • تصويرى كه فرد از خود دارد
  • رفتار سازمانی فرد، در شرايطى كه تحت فشار باشد
  • چهره اى كه فرد در محيط كار نشان ميدهد
  • انگيزه دهنده هاى متناسب با روحيات فرد
  • نشانه هاى نااميدى يا سرخوردگى در كار و علل احتمالى آنها
  • مشخصه هاى مشاغل مناسب براى فرد (بر اساس مقتضیات رفتاری)
  • مشخصات رفتارى مناسب براى رئيس فرد مورد بررسى
 • تكميل اين پرسشنامه، به كمتر از ۱۰ دقيقه زمان نياز دارد.

بر اساس نتايج اين گزارش، طيف وسيعى از گزارشهاى خاص، قابل ارائه ميباشد. اين گزارشها از بررسى توان فرد در يك سمت فروش، يك سمت مديريتي، ميزان پاسخگوئى وي، تا راهنماى مصاحبه و مذاكره با اين فرد را شامل ميشود.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند. با ما تماس بگیرید.

همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزمونها و ابزارهای استاندارد، میتوانید به این صفحه مراجعه بفرمائید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹