بازخورد آگاهی دهنده

بازخورد یک هدیه است

خودآگاهی که به واسطه دریافت بازخورد حاصل میشود، نخستین گام در توسعه فردی است

خودآگاهی گام اول توسعه فردی و تغییر است.

برگزارى هر نوع آزمون، خصوصا از نوع روانشناسى و رفتاری، میتواند تنشهائى را در سازمان به همراه داشته باشد. مدت زمانى لازم است تا همکاران شما درک و باور کنند که این سیستم براى کشف نقاط ضعف، اخراج افراد و مواردى از این دست انتخاب نشده، بلکه این سیستم براى کمک به سازمانها در راستاى حفظ کارکنانشان در سراسر جهان استفاده میشود.

از سوی دیگر، نخستین گام در راه توسعه فردی، خودآگاهی است. این گزارش این مقصود را هم برآورده میکند. در این گزارش به طور خلاصه و فقط در یک صفحه، پتانسیلهای فرد به خودش ارائه میشود. پتانسیلهایی که شاید خودش هم به خوبی از آنها آگاهی نداشته و اقدامی در جهت بهره گیری از آنها ننموده باشد. این گزارش سطح انگیزش کارکنان را به میزان قابل ملاحظه ارتقا داده و به آنها کمک میکند تا به جای اصرار به نمایش توان خود در حوزه های که برترین نقطه قوت آنها نیست، پتانسیلهای خود را در راستای صحیح ارتقا دهند.

براى به حداقل رساندن چنین تردیدهائى در بین کارکنان، گزارش خاصى در سیستم طراحى شده که براى آگاهى دادن به افراد از نتایج آزمونشان، به خود ایشان ارائه میشود.

ارائه این گزارش مختصر و مفید، نتایج بسیار سودمندى در میان کارکنان سازمانها و تغییر نگرش آنها نسبت به مدیریت سازمان داشته است.

با دریافت و مطالعه این گزارش، دید کارکنان نسبت به خودشان هم تغییر مى یابد. آنها بجاى آنکه در پى پوشش دادن، پنهان کردن، یا هاشا نمودن آنچه که بصورت غیر واقعى نقطه ضعف خود میپنداشته اند، حالا در پى سرمایه گذارى روى نقاط قوت خود خواهند بود.

نظر به کاربرد و تاثیر این گزارش، همراه هر گزارش تجزیه و تحلیل رفتار سازمانی، این گزارش هم براى ارائه به خود فرد، به سازمان ارائه میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربرد این گزارش و نحوه تهیه آن با ما تماس بگیرید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379