بازخورد آگاهی دهنده

بازخورد یک هدیه است

خودآگاهی که به واسطه دریافت بازخورد حاصل میشود، نخستین گام در توسعه فردی است

خودآگاهی گام اول توسعه فردی و تغییر است.

برگزارى هر نوع آزمون، خصوصا از نوع روانشناسى و رفتاري، ميتواند تنشهائى را در سازمان به همراه داشته باشد. مدت زمانى لازم است تا همكاران شما درك و باور كنند كه اين سيستم براى كشف نقاط ضعف، اخراج افراد و مواردى از اين دست انتخاب نشده، بلكه اين سيستم براى كمك به سازمانها در راستاى حفظ كاركنانشان در سراسر جهان استفاده ميشود.

از سوی دیگر، نخستین گام در راه توسعه فردی، خودآگاهی است. این گزارش این مقصود را هم برآورده میکند. در این گزارش به طور خلاصه و فقط در یک صفحه، پتانسیلهای فرد به خودش ارائه میشود. پتانسیلهایی که شاید خودش هم به خوبی از آنها آگاهی نداشته و اقدامی در جهت بهره گیری از آنها ننموده باشد. این گزارش سطح انگیزش کارکنان را به میزان قابل ملاحظه ارتقا داده و به آنها کمک میکند تا به جای اصرار به نمایش توان خود در حوزه های که برترین نقطه قوت آنها نیست، پتانسیلهای خود را در راستای صحیح ارتقا دهند.

براى به حداقل رساندن چنين ترديدهائى در بين كاركنان، گزارش خاصى در سيستم طراحى شده كه براى آگاهى دادن به افراد از نتايج آزمونشان، به خود ايشان ارائه ميشود.

ارائه اين گزارش مختصر و مفيد، نتايج بسيار سودمندى در ميان كاركنان سازمانها و تغيير نگرش آنها نسبت به مديريت سازمان داشته است.

با دريافت و مطالعه اين گزارش، ديد كاركنان نسبت به خودشان هم تغيير مى يابد. آنها بجاى آنكه در پى پوشش دادن، پنهان كردن، يا هاشا نمودن آنچه كه بصورت غير واقعى نقطه ضعف خود ميپنداشته اند، حالا در پى سرمايه گذارى روى نقاط قوت خود خواهند بود.

نظر به كاربرد و تاثير اين گزارش، همراه هر گزارش تجزيه و تحليل رفتار سازماني، اين گزارش هم براى ارائه به خود فرد، به سازمان ارائه ميشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاربرد این گزارش و نحوه تهیه آن با ما تماس بگیرید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹