راهنمای مصاحبه

راهنمای مصاحبه رفتاری

از چه کسی، چه سوالی بپرسیم که به شناخت بهتری در زمان بهینه برسیم؟

وقتی با استفاده از نتایج آزمون و گزارشهای متنوع آن، با شاخصه های رفتاری فرد آشنا شدید، هنوز هم نکات مبهمی هست که ممکن است بخواهید اطلاعات بیشتری در خصوص آنها کسب کنید. این کا رمعمولاً از طریق مصاحبه با فرد انجام میشود.

مصاحبه لزوماً برای استخدام نیست، از ابزار کارآمد مصاحبه میتوان برای رفع مشکلات کاری، شناسائی نیازهای آموزشی، در حین فرآیند ارزیابی عملکرد و موارد متعدد دیگر بهره برد.

اما در مصاحبه چه باید گفت و چه باید پرسید؟

بر این اساس، گزارشی طراحی شده تا به شما کمک کند تا پرسشهای مناسب برای پرسیدن از هر فرد را بشناسید. این سوالات بر اساس نتایج آزمون رفتاری طراحی شده اند و در صورت استفاده از این گزارش و پرسشهایی که در آن هست، به سرعت متوجه میشوید که سوالات مطرح شده میتوانند چه نقاط ابهامی را در شناخت شما از فرد، رفع کنند.

همیشه به خاطر داشته باشید که این سیستم به هیچ روی در پی کشف نقاط ضعف نیست، بلکه همواره در پی ارتقای سطح شناخت انسانها از یکدیگر است و این سوالات هم در همین راستا طراحی شده اند.

خوشحال میشویم که در این حوزه با ارائه اطلاعات بیشتر همراه شما باشیم. با ما تماس بگیرید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹