سنجش گیرائی ذهنی

آزمون سنجش گیرائی ذهنی

فرد با چه سرعتی مهارتهای تازه را یاد میگیرد و بازدهی سرمایه گذاری روی او چه خواهد بود؟ به این ترتیب ریسک استخدامها و انتسابها، بهتر مدیریت خواهد شد.

سنجش گیرائی ذهنی در فرایندهای استدلال و حل مسئله

انتخاب بهترین روش توسعه برای فرد

اطمینان از مواجهه فرد با چالشهای ذهنی متناسب

سنجش چطور انجام میشود؟

آزمون سنجش گیرائی ذهنی، 5 قابلیت فرد را مورد سنجش قرار میدهد که عبارتند از: قدرت استدلال، یافتن تضادها، کار با اعداد، دایره‌ی لغات و تجسم فضائی5 سنجشِ متوالیِ اینترنتی

این آزمون 5 قابلیت متفاوت فرد را مورد سنجش قرار میدهد که عبارتند از قدرت استدلال، توان تشخیص و جداسازی اطلاعات، سرعت و دقت در کار ذهنی با اعداد، معنی لغات و قدرت تجسم فضائی با شکلهارسیدن به درکی عمیق

به درکی عمیق از قابلیت و گیرائی ذهنی فرد دست یابید. این اطلاعات به شما کمک میکند تا برآوردی دقیق تر از زمان لازم برای فراگیری مهارتهای تازه یا جا افتادن او در یک شغل جدید بدست بیاورید! به این ترتیب احتمالاً فرایندهای جانشین پروری در سازمان شما به نتایج بهتر و قابل اتکا تری خواهند رسید.درک گیرائی ذهنی

برایندِ نتایج این 5 آزمون، دیدی از قابلیتهای ذهنی فرد به شما میدهد که بر آن اساس میتوانید تصمیمهای سازمانی بهتری بگیرید که هم به نفع سازمان است و هم به انگیزش فرد کمک خواهد کرد.

این اطلاعات در طراحی برنامه های آموزشی متناسب و نیز در تنظیم سطح انتظارات از فرد کمک خواهد کرد.

آزمونِ GIA در یک نگاه

نوعِ آزمون: سنجشِ قابلیت

تعدادِ حوزه های سنجش: 5 حوزه

زمان برای تکمیل: بسته به سرعت داوطلب، در حدود 40 دقیقه

اعتبار: ثبت شده در British Psychological Society و ارزیابی شده طبق معیارهای فنیِ مجمع روانشناسانِ اتحادیه اروپائی (European Federation of Psychologists)

پیشینه و مبانی نظری

آزمون GIA بیش از 15 سال قبل توسط دکتر پیتر دَن در لابراتوار سنجشِ ویژگیهای انسانی در دانشگاه پلیموت توسعه داده شده و از سال 2006 در سبد محصولات و آزمونهای توماس اینترنشنال عرضه شده است.

این آزمون عمدتا بر یافته های (Horn & Cattel, 1966) متکی است که در آن هوش متشکل از دو جزء سیال (Fluid) و متبلور (Crystallised) معرفی شده است.

هوش سیال (که عمدتاً بر سرعت پردازش تاکید دارد)، عبارت از پردازش ذهنی مفاهیم، نتیجه گیری از مفاهیم و کشف ارتباط میان اطلاعات است (Carroll, 1993). هوش سیال در حل مسائلی جدید، استفاده از منطق و استدلال در موقعیتهای تجربه نشده یا تشخیص روندها به کار میرود. از سوی دیگر، هوش متبلور (یادگیری‌ها) عبارت از توانائی کلامی، مکانیکی، عددی و امثال آن است. هش متبلور، قابلیتِ به کارگیری آموخته‌ها و تجربه هاست.

GIA آزمونی در حوزه هوش است که با طبقه بندی Carrol از اجزای قابلیتهای شناختی که با نماد ‘g’ شناخته میشود، ارتباط دارد. که ‘g’ همان هوش عمومی طبق تعریف Spearman  و همکارانش از ضریب عمومی عملکرد ذهن است. GIA بیشتر بر هوش سیال و کاربرد آگاهی های فرایندی در مقابل کشف کردن تاکید دارد، و در این راه پارامترهای مقدماتی از توانائیهای شناختی (خطایابی مقایسه ای، استدلال کلامی و غیره) را مورد سنجش قرار میدهد. آنچه به این ترتیب در واقع اندازه گیری میشود، بیش از بهره هوشی (IQ) ، ظرفیت یادگیری است.

GIA به سرعت پردازش اطلاعات توسط فرد و قابلیت یادگیری و توسعه مهارتهای تازه میپردازد. آزمون هوش عمومی در حوزه های متعددی از جمله استخدام، نگهداشت، توسعه فردی، مدیریت کردن، نیازسنجی آموزشی، طراحی مسیر شغلی، جانشین پروری و به یابی (Benchmarking) میتواند به اثربخشی فرایندها و بهبود تصمیمهای سازمانی کمک کند.

نسخه کاغذی این آزمون در سال 1993 توسط توماس اینترنشنال به مشتریان معرفی شد و با توسعه علوم رایانه از سال 2006 نسخه رایانه ای آن عرضه گردید.

شکل و شیوه شرکت در آزمون

این آزمون به صورت اینترنتی و از هر نقطه و در هر زمان قابل استفاده است.

این سنجش، متشکل از 5 آزمون جداگانه است که در حال حاضر بر بستر اینترنت انجام میشود. در این آزمون سرعت و دقت به طور همزمان مورد اندازه گیری قرار میگیرند و پاسخهای کم دقت تری که در زمانهای کوتاه تری داده شده باشند، با مبانی نظری این حوزه معادل سازی میشوند.

هر یک از 5 ویژگی و قابلیتی که در این آزمون مورد اندازه گیری قرار میگیرند، مفهوم و کاربرد خاصی دارند که میتوانند در حوزه های مختلف به کار روند.

به طور معمول، نتایج این آزمون نباید به عنوان تنها معیار برای تصمیم گیری در مورد افراد به کار رود. بلکه این نتایج در ترکیب با اطلاعات و یافته های دیگر، میتوانند دید وسیع تری بدست داده و تصمیمها را مستحکم تر نمایند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آزمون، با ما تماس بگیرید.

روائی، پایائی و قابلیت اعتماد

در جهت ارزیابی روائی، پایائی و اعتبار، آزمون GIA، به عنوان یک آزمون روانشناختی، موضوع تحقیقات و بررسیهای متعددی قرار گرفته است. مطالعات مفصل و متعدد نشان داده اند که این آزمون و قابلیتهایی که اندازه گیری میکند، میتوانند معیار خوبی برای ارزیابیِ ظرفیت یادگیریِ داوطلبان باشند.

این آزمون، پس از ارزیابی بر اساس معیارهای تخصصیِ تعیین شده از سوی کمیته‌ی اروپائیِ آزمون و سنجش (زیر مجموعه‌ی فدراسیونِ روانشناسانِ اروپا)، در فهرست آزمونهای انجمن روانشناسان انگلستان (BPS) به ثبت رسیده است.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379