شناسائی شیوه فروش

سنجش شیوه فروش

فروشنده‌ها، از روشهای مختلفی برای فروش استفاده میکنند که هر روش، با حوزه خاصی تناسب بیشتری دارد و ممکن است ما ندانیم

این گزارش به شما نمیگوید که این فرد یک فروشنده خوب است یا خیر، بلکه شیوه مورد استفاده این فرد را در گامهای مختلف از یک فرآیند فروش به شما معرفی میکند.

گذشته از آنكه هر سازمان ميتواند براى كاركنان بخشهاى مختلف سازمان فروش خود تعريف خاص خود را داشته باشد، از نظر كلى براى تحقق فروش بايد:

  • موضوع به درستى براى مشترى يا مخاطب طرح شود : آغاز فروش
  • خدمت يا كالاى موضوع فروش به نحو بايسته براى مخاطب تشريح شود : ارائه محصول
  • به سوالات و ابهامات مشترى به درستى توجه و پاسخ داده شود : ارتباطات فروش
  • بستن قرارداد يا قطعى نمودن سفارش با مشترى : نهائى نمودن فروش
  • حفظ ارتباط با مشترى و توجه به نيازهاى او : ادامه و توسعه فروش
  • صدور فاكتور، عقد قرارداد، ارتباطات مالى : كارهاى ادارى فروش

كاستى در هر يك از اين مراحل، ممکن است سبب عدم توفيق در فروش در سازمان شما شود. اما شما ميتوانيد با شناختن توانائى هر يك از كاركنان خود در هر يك از اين زمينه ها، فرد يا افراد مناسب را براى انجام كارهاى ضرورى در هر مقطع از فروش به كار بگيريد. از سوی دیگر میتوانید برای مواجهه با مشتری، از نیروهایی استفاده کنید که محصول یا خدمت شما را متناسب با انتظار مشتری به وی ارائه کنند و به این ترتیب عملکرد بخش فروش شما افزایش یافته و مشتریان راضی تری خواهید داشت.

اگر فردى را كه توانائى قابل ملاحظه در گرفتن سفارش دارد، اما در زمينه طرح مسئله و ارائه محصول حوصله كافى ندارد را به سراغ يك مشترى مهم بفرستيد، احتمالا آن مشترى را به علت عدم توجه به نيازهايش در كسب اطلاعات لازم، از دست خواهيد داد. همچنين اگر فردى را كه توانائيش در بخش ارائه محصول بالاست، به سراغ مشترى كم حوصله و مهمى كه وقت لازم براى شنيدن توضيحات احتمالاً مفصل همكاران شما را ندارد بفرستيد، احتمالا باز هم مشترى را از دست خواهيد داد.

بى شك شما اين اطلاعات و تجارب را در طى زمان كسب خواهيد كرد، اما ممكن است آگاهى از اين مسئله براى سازمان شما به بهاى از دست دادن چند قرارداد تمام شود.

در حاليكه با استفاده از گزارش “سنجش شیوه فروش” ميتوانيد از ابتدا متناسب ترين فرد يا مجموعه اى از افراد را براى مشتريان مختلف و مراحل مختلف فروش در نظر بگيريد. كاركنان شما هم به علت افزايش موفقيت در زمينه اى كه در آن توانائى لازم را دارند، با رضايت شغلى بيشترى به سازمان شما خدمت خواهند نمود و احتمال ماندگاری آنها در سازمان شما افزایش خواهد یافت.

شما ميتوانيد شیوه فروش همه كاركنان خود، يا تعداد محدودى از آنها را شناسائی نمائيد. براى كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه با ما تماس بگيريد.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹