عارضه‌ یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی

عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی

یکی از سوالات رایج در حوزه منابع انسانی، این است که آیا ما باید واحد منابع انسانی داشته باشیم؟ اگر پاسخ مثبت است، از کجا باید شروع کنیم؟ این واحد چه ابعاد و چه ماموریتهایی خواهد داشت؟ و …. این نوشته پاسخ به این پرسش است.

اینکه کجا هستیم، اولین گام برای تحول است. برای هر سفری، مبدا نقطه آغاز است و اینکه از کجا شروع میکنیم برای مسیریابی درست ضروری است. بر همین اساس یکی از کلیدی ترین اقدامات در حوزه منابع انسانی عارضه یابی در حوزه مدیریت منابع انسانی در سازمان است. این عارضه یابی در دو حوزه کلیدی صورت میپذیرد:

  • حوزه رفتاری شامل نگرش های شغلی
  • حوزه فرایندی

حوزه رفتاری

در حوزه رفتاری یا Soft HR اولین اقدام و کلیدی ترین اقدام تعیین وضعیت نیروی انسانی از لحاظ ادراک از محیط در حوزه متغیرهای مرتبط با نگرش شغلی است. این حوزه میتواند شامل موارد ذیل باشد:

  • تعهد سازمانی
  • رضایت شغلی
  • تعادل کار و زندگی
  • اشتیاق شغلی و سازمانی
  • هویت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

حوزه فرایندی

جنبه سخت منابع انسانی یا Hard HR، فرایندهای منابع انسانی است که از لحظه ورود فرد تا خروج وی از سازمان را در بر میگیرد. این فرایندها، برگرفته از مدلهای بلوغ منابع انسانی، از جمله شامل این موارد است:

در هر کدام از این فرایند، بر اساس چک لیستهایی، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و بهینه تطبیق داده می شود و نقاط قابل بهبود استخراج میگردد. این فرایند میتواند در قالب یک کارگاه با مشارکت مدیران و سطوحی از کارکنان که سازمان صلاح بداند نیز انجام شود.

این دو جنبه از ارزیابی و عارضه یابی شامل رفتاری و فرایندی، مبنای تدوین نقشه راه توسعه منابع انسانی خواهد بود که تعیین کننده اولویتهای بهبود در حوزه منابع انسانی هستند.

به این ترتیب سازمان در می یابد که برای ایجاد نظام مدیریت منابع انسانی، از کجا باید شروع کند و چه مسیری را باید طی کند. این آگاهی هم بر اثربخشی می افزاید و هم از اتلاف هزینه ها جلوگیری خواهد کرد.

اگر مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه هستید، با ما تماس بگیرید

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹