کارگاه نقش رفتار

کارگاه نقش رفتار

کانونهای ارزیابی، یکی از معتبرترین ابزارهای انتخاب و غربالگری هستند، به شرط آنکه درست استفاده شوند…

آنچه را که عمدتاً در بروز عارضه های سازمانی موثر میدانیم، مهارتهای فنی و اشکالات فرایندی هستند. در این حوزه اما کمتر به نقش رفتار انسانها توجه میکنیم. کارگاهِ “نقش رفتار در موفقیت فرد و سازمان” را برای جلب توجه به این عارضه طراحی کرده ایم و تا کنون بارها و بارها این کارگاه را در سازمانهای مختلف برگزار کرده ایم.

دستاورد این کارگاه، این نیست که کارمندان بهتری داشته باشیم، بلکه هدف این کارگاه آن است که شهروندان توسعه یافته تری داشته باشیم. شهروندانی که به جای اینکه از دیگران بخواهند که زبان و نیاز آنها را درک کنند، خودشان در جهت درک دیگران پیش قدم شوند و در مقابل بتوانند نیازهای خود را بیان کنند.

مخاطبان این کارگاه در آزمون PPA شرکت توماس اینترنشنال شرکت کرده و گزارشهای خود را در کارگاه دریافت میکنند. سپس در کارگاه با مبانی علمی مدل دیسک و محصول شرکت توماس اینترنشنال آشنا میشوند. لذا این کارگاه هم آموزش مدل دیسک و محصول PPA را در بر میگیرد و هم روشهایِ علمی (و نه بازاریِ) استفاده از یافته های این مدل را.

  • افرادی که در این کارگاه شرکت میکنند، متوجه میشوند که چرا چنین میکنند و چرا دیگران ممکن است کاری کنند که آنها را خوش نیاید.
  • آنها متوجه میشوند که چه نقشی در انگیزش خود دارند و چگونه باید این نقش را در مورد دیگران هم ایفا کنند.
  • تفاوت انگیزه های درونی و بیرونی در این کارگاه مورد بحث قرار میگیرد.
  • درک میکنیم که خودآگاهی چه سودی برای من و اطرافیان من دارد؟
  • توجه میکنیم که باید مراقب تفاوتها باشیم و بر تشابه ها سرمایه گذاری کنیم.
  • و نهایتا در این کارگاه به تفاوتهای نخواستن و نتوانستن اشاره میکنیم و آماده میشویم که بخواهیم تا باز هم بهتر باشیم.

این کارگاه سه ساعته در محل سازمان برگزار میشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت برنامه و پیشنهاد برگزاری کارگاه، با ما تماس بگیرید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379