نوشته‌ها

ارتباط HPTI و عملکرد

در نوشته اول و بقیه نوشته ها اشاره کردم که این ابزار، عملکرد فرد را …
داده محوری در مدیریت منابع انسانی

حسابداری منابع انسانی

حساب و کتاب در حوزه مدیریت سرمایه انسانی، امری است که کمتر به آن پرداخته شده است. تلاش در متقاعد سازی سازمان برای صرف هزینه در این حوزه، عمدتا با تکیه بر کیفیت و یافته های کیفی استوار بوده و از این روست که در مقایسه با جنبه های تجاری از کسب و کار که عمدتاً متکی به عدد و رقم است، تلاش بیشتری برای متقاعد سازی را میطلبد. زمان آن نرسیده که این دیدگاه تغییر کند؟
نقش سادگی در فهم و درک مطالب

سادگی رمز موفقیت

/
در سازمانها، برنامه های راهبردی، نظامها، معیارها و اهداف در بالاترین سطح علمی با آخرین …
ارزشهای سازمانی، ارزش در سازمان

صداقت و امانت در ارزشها

در چند روز اخیر، مشاهداتی پراکنده داشتم که همه حول محور صداقت و امانت داری …
فرهنگ سازمانی بر اساس عادتها شکل میگیرد

اقدام به مدیریت فرهنگ سازمانی

/
  همه این جمله معروف را شنیده ایم که اگر مدیران فرهنگ سازمانی را مدیریت نکنند، …

مشخصات یک هدف

/
در بحث در خصوص موانع تحقق اهداف سازمان، قبلاً به تعریف دو واژه مهم پرداختیم، …

مدیریت عملکرد و اهداف سازمانی

در ادامه سلسله نوشته ها در مورد تحقق اهداف سازمانی، به نظرم خوب است کمی …

نقش رهبری سازمانی : ساده اما دشوار

/
این روزها که به پایان سال نزدیک میشویم، همه در حال جمعبندی کارهایمان هستیم. من …

اجزای تغییر

تغییر موضوع جالب و مفصلی است که تقریباً همه ما خواه و ناخواه با آن …

مشتری چه میخواهد؟

/
آیا اینکه بدانیم مشتری چه میخواهد، کافیست؟ این سوال و حتی دریافتن پاسخ آن، آیا …

کنترل کارکنان

/
چندی پیش دوستی گله ای را در شبکه های اجتماعی مطرح کرده بود که یکی …