گزارشهای رفتار سازمانی

درک شیوه های رفتاری

گزارشها، خروجی آزمون رفتاری، از منظرهای مختلف و برای کاربردهای مختلف هستند

گزارشهاى سيستم توماس براى مديريت منابع انسانى سازمان به گزارشهاى تجزيه و تحليل رفتار سازمانى فرد (PPA) و الگوی شایستگی رفتاری (HJA) محدود نميشود.براى هر فرد در سازمان گزارشهاى متعددي، بر اساس همان آزمون، قابل ارائه هستند. نمونه اى از اين گزارشها عبارتند از:

  • گزارش بازخورد آگاهی دهنده، نقاط قوت رفتارى فرد را براى ارتقاى آگاهى او از توانائيهايش، ارائه ميدهد. فرد با استفاده از مفاد اين گزارش خواهد توانست با سرمايه گذارى روى توانائيهاى خود، به كارمند بهترى براى سازمان بدل شود. به خاطر داشته باشيم كه همه ذاتا ميخواهند كه بهتر و مفيدتر باشند.
  • گزارش شناسائی شیوه فروش فرد، به همراه تذكراتى در جهت ارتقاى توان وى
  • گزارش شناسائی شیوه مدیریت فرد با توصيه هائى براى بهبود عملكرد او
  • راهنمائى در این خصوص که هر فرد را چطور باید مدیریت نمود  (How to manage )، این پر طرفدارترین گزارش در میان تمام مشتریان توماس اینترنشنال است.
  • راهنماى مصاحبه با افراد براى تصدى سمتهاى مختلف (فروش، مديريت، فني، ادارى)، براى انجام مصاحبه يا گفتگوهاى هدفمند و موفق تر
  • گزارش آموزشهاى لازم براى ارتقاى هر فرد در هر سمت براى برنامه ريزى آموزشى هدفمند و موفق تر
  • گزارش بررسى تناسب شغلى يك فرد، با مقايسه شاخصه هاى رفتارى هر فرد با انتظارات سازمان از متصدى آن شغل، نشان ميدهد كه فرد در چه زمينه هائى انتظارات سازمان را برآورده ميكند و در چه زمينه هائى براى برآورده شدن انتظارات سازمان نيازمند كمك يا آموزش است.
  • گذشته از بررسى افراد سازمان، سيستمهاى توماس قادر است در ساخت و بهبود عملكرد تيمهاى كارى در سطح سازمان نيز شما را به نحو موثرى يارى نمايد.

و گزارشهاى متنوع و كاربردى متعدد ديگر كه ضمن صرفه جوئى فراوان در وقت مديران سازمان، به بهبود مديريت و استفاده بهينه از منابع سازمان كمك خواهند كرد.

همكاران ما آماده ارائه اطلاعات بيشتر در اين خصوص، و نيز در مورد ساير محصولات توماس به شما ميباشند.

نقش ویژگیهای شخصیتی در دورکاری

4 سال قبل بود که برآوردهای سازمانهای آمار و اطلاعات در جهان، حکایت از آن داشت که تا حدود 50% از نیروی کار، اقلاً بخشی از کار خود را به صورت دورکاری انجام میدهند. این شرایط تا چند سال قبل غیر ممکن به نظر می‌رسید، اما اتفاقاتی که رخ داد، بدون تردید سال جاری را تبدیل به سال دورکاری کرد.
میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. ۱۳۹۹-۱۳۷۹