گزارشهای رفتار سازمانی

درک شیوه های رفتاری

گزارشها، خروجی آزمون رفتاری، از منظرهای مختلف و برای کاربردهای مختلف هستند

گزارشهاى سیستم توماس براى مدیریت منابع انسانى سازمان به گزارشهاى تجزیه و تحلیل رفتار سازمانى فرد (PPA) و الگوی شایستگی رفتاری (HJA) محدود نمیشود.براى هر فرد در سازمان گزارشهاى متعددی، بر اساس همان آزمون، قابل ارائه هستند. نمونه اى از این گزارشها عبارتند از:

  • گزارش بازخورد آگاهی دهنده، نقاط قوت رفتارى فرد را براى ارتقاى آگاهى او از توانائیهایش، ارائه میدهد. فرد با استفاده از مفاد این گزارش خواهد توانست با سرمایه گذارى روى توانائیهاى خود، به کارمند بهترى براى سازمان بدل شود. به خاطر داشته باشیم که همه ذاتا میخواهند که بهتر و مفیدتر باشند.
  • گزارش شناسائی شیوه فروش فرد، به همراه تذکراتى در جهت ارتقاى توان وى
  • گزارش شناسائی شیوه مدیریت فرد با توصیه هائى براى بهبود عملکرد او
  • راهنمائى در این خصوص که هر فرد را چطور باید مدیریت نمود  (How to manage )، این پر طرفدارترین گزارش در میان تمام مشتریان توماس اینترنشنال است.
  • راهنماى مصاحبه با افراد براى تصدى سمتهاى مختلف (فروش، مدیریت، فنی، ادارى)، براى انجام مصاحبه یا گفتگوهاى هدفمند و موفق تر
  • گزارش آموزشهاى لازم براى ارتقاى هر فرد در هر سمت براى برنامه ریزى آموزشى هدفمند و موفق تر
  • گزارش بررسى تناسب شغلى یک فرد، با مقایسه شاخصه هاى رفتارى هر فرد با انتظارات سازمان از متصدى آن شغل، نشان میدهد که فرد در چه زمینه هائى انتظارات سازمان را برآورده میکند و در چه زمینه هائى براى برآورده شدن انتظارات سازمان نیازمند کمک یا آموزش است.
  • گذشته از بررسى افراد سازمان، سیستمهاى توماس قادر است در ساخت و بهبود عملکرد تیمهاى کارى در سطح سازمان نیز شما را به نحو موثرى یارى نماید.

و گزارشهاى متنوع و کاربردى متعدد دیگر که ضمن صرفه جوئى فراوان در وقت مدیران سازمان، به بهبود مدیریت و استفاده بهینه از منابع سازمان کمک خواهند کرد.

همکاران ما آماده ارائه اطلاعات بیشتر در این خصوص، و نیز در مورد سایر محصولات توماس به شما میباشند.

نقش ویژگیهای شخصیتی در دورکاری

4 سال قبل بود که برآوردهای سازمانهای آمار و اطلاعات در جهان، حکایت از آن داشت که تا حدود 50% از نیروی کار، اقلاً بخشی از کار خود را به صورت دورکاری انجام میدهند. این شرایط تا چند سال قبل غیر ممکن به نظر می‌رسید، اما اتفاقاتی که رخ داد، بدون تردید سال جاری را تبدیل به سال دورکاری کرد.
میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379