آزمونها و ابزارها

توماس اینترنشنال بیش از 40 سال است که در حوزۀ ابزارهای شناخت انسانها فعالیت دارد. در طی این دوره از فعالیت، ابزارهای مختلفی توسعه داده شده که عمدتاً در همکاری با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر بین المللی یا افراد سرشناس و متخصص بوده است.

شرکت پوینده دهکده جهانی از سال 2009 میلادی (مطابق 1388 شمسی) نمایندگی انحصاری این شرکت را در حوزه جغرافیائی جمهوری اسلامی ایران، بر عهده داشته و بر این اساس زبان فارسی به مجموعه زبانهای مورد پشتیبانی محصولات این شرکت افزوده شده است.

برای مشاهده اطلاعات، روی عنوان کلیک کنید

آزمون دیسک بر اساس برداشت توماس اینترنشنالPPA یا Personal Profile Analysis که آزمونی متکی به مدل DISC (دیسک) است و شیوه های رفتاری فرد را مورد شناسائی قرار میدهد. این ابزار، آزمونی دارد که حدود 8 دقیقه به طول می‌انجامد و بر اساس تحلیل این آزمون نتایج متنوعی حاصل میشود.

آزمون PPA در سامانۀ انجمن روانشناسی انگلستان BPS ثبت شده و برای کاربرد در محیطهای کاری پیشنهاد شده است. خروجی این آزمون گزارشهای متنوعی است که هر یک برای شناخت داوطلب در حوزه خاصی کاربرد دارد. در مورد این آزمونها اینجا بیشتر توضیح داده شده است.

خروجی آزمون PPA درقالب گزارشهای کاربردیِ خلاصه ارائه میشود. بسته به نیاز، مناسب ترین گزارشها به شما پیشنهاد میشود و نهایتا این شما هستید که یک باره یا به مرور گزارشهای مد نظر را انتخاب میکنید. خروجی سیستم معمولاً در ساعات کاریِ همان روزی که آزمون تکمیل میشود قابل ارائه خواهد بود.
توضیح مختصری از گزارشهای قابل ارائه در ذیل آورده شده است:

 • بازخورد آگاهی دهنده

  محتوا: برای آگاهی فرد از شیوه های رفتاری خود و پتانسیلهایی است که میتواند روی آنها سرمایه گذاری کند.
  کاربرد: خودآگاهی کلید و نخستین گام هر تغییر رفتاری است. تهیه و ارائه این گزارش (به طور خصوصی و محرمانه به خود فرد) پس از انجام آزمون، قویاً توصیه میشود. مطالعه این گزارش سبب انگیزش فرد برای توسعه فردی میشود

 • چکیده مدیریتی

  محتوا: این گزارش شاخصه های رفتاری فرد، شیوه موثر در برخورد با این فرد و تیپ سمتهای مناسب برای فرد را به صورت خلاصه و تیتر وار بدست میدهد.
  کاربرد: برای استفاده مدیران ارشد سازمان برای درک شیوه های رفتاری فرد، به سریعترین و موثرترین روش.

 • تحلیل کامل رفتاری

  محتوا: این گزارش رفتار سازمانی را در سه حالت (رفتارهای ترجیحی، چهره کاری و تحت فشار زیاد) مورد بررسی قرار میدهد.
  کاربرد: این گزارش برای تحلیلهای سازمانی توسط بخش منابع انسانی سازمان کاربرد دارد. بر اساس مفاد این گزارش میتوان وضعیت فرد را از دیدگاه تناسب شغلی، از دیدگاه رفتاری، نیز مورد ارزیابی قرار داد.

 • نگاه اجمالی به رفتار فرد

  محتوا: این گزارش نسخه خلاصه شده و کاربردی تر تحلیل رفتار سازمانی فرد است. نگاهی اجمالی از رفتار فرد بدست میدهد تا بتوان با آشنا شدن با این شیوه ها، تعامل بهتری با فرد داشته باشیم و وی را در سمتهای متناسب تری با شاخصه های رفتاری اش، در خدمت سازمان قرار دهیم.
  کاربرد: وقتی فرد در سمتی قرار داشته باشد که با شاخصه های رفتاری اش متناسب باشد، هم اثربخشی بیشتر دارد هم رضایت شغلی اش بالاتر خواهد بود.

 • نیازهای آموزشی

  محتوا: این گزارش نیازهای آموزشی فرد، در حوزه مهارتهای رفتاری را تحلیل میکند.
  کاربرد: همه افراد برای آنکه اثربخشی بیشتر داشته باشند، باید بتوانند برخی از جنبه های رفتاری خود را تحت کنترل درآورند و این مهم با آموزش، میسر میشود. این شروعی است برای سنجش نیازهای آموزش عمومی افراد در سمتهای مختلف، البته از دیدگاه رفتار سازمانی.

 • چگونه او را مدیریت کنم؟

  محتوا: این گزارش نکات کلیدی برای مدیریت نمودن فرد را ارائه میدهد. شیوه هایی که این فرد به آنها بازخورد مثبت نشان میدهد.
  کاربرد: برای استفاده مدیر مستقیم فرد یا مدیر ارشد سازمان به منظور ارتقای اثربخشی در مدیریتِ هر فرد با توجه به نیازهای رفتاری او برای انگیزش و رضایت بیشتر

 • آشنائی با شیوه مدیریت او

  محتوا: این گزارش شیوه های رفتاری فرد را در مدیریت نمودن دیگران ارائه میدهد.
  کاربرد: هر مدیر، بسته به شاخصه های رفتاری اش، شیوه ای را برای مدیریت کارکنان تحت نظرش اعمال میکند. آگاهی از این شیوه و مقایسه آن با شیوه مورد نظر سازمان، در برنامه ریزی توسعه ای فرد کاربرد موثر دارد.

 • آشنائی با شیوه او در فروش

  محتوا: این گزارش شیوه رفتاری فرد را در سمتهایی که مستلزم فروش ایده یا محصول (متقاعد سازی) هستند، مورد بررسی قرار میدهد.
  کاربرد: برای بهره گیری از فرد در سمتهای فروش و آگاهی از شیوه برخورد وی با مقتضیات این سمت به کار میرود.

 • نقاط قوت و محدودیتهای احتمالی

  محتوا: این گزارش دو فهرست ارائه میدهد. فهرست نخست در بردارنده رفتارهایی است که این فرد میتواند بروز دهد و در هر سمتی نقطه قوت محسوب میشوند. فهرست دوم رفتارهایی است که در برخی سمتها مطلوب و در برخی سمتها محدودیت است. مانند حرف زدن که برای بازاریاب قوت و برای مدیر مالی میتواند محدودیت باشد.
  کاربرد: برای تصمیم گیری در مورد استفاده از این فرد در سمتهای دیگر در سازمان میتواند مورد استفاده قرار گیرد.

 • راهنمای مصاحبه

  محتوا: برای تدقیق در یافته های آزمون، ممکن است از یک مصاحبه رفتاری استفاده شود. این گزارش سوالاتی که بتواند زوایایی از شیوه های رفتاری فرد را که بر اساس آزمون در مورد آنها تردید وجود دارد را روشن میکند.
  کاربرد: برای استفاده بخش منابع انسانی، به خصوص در زمان جذب، ارتقا، یا مصاحبه ارزیابی عملکرد

آزمون HPTI یا High Potential Trait Indicator آزمونی است که برای شناسائی افرادی که پتانسیل رهبری سازمانی داشته باشند، طراحی شده است. این آزمون متکی به چندین سال تحقیق دانشگاهی است و شاید مهمترین دستاورد آن شناسائی کسانی در سازمان باشد که بتوانند مدیریت سازمان در آینده را بر عهده بگیرند.

این یک سنجش در لایۀ شخصیت فرد است و از لحاظ نظری بر مدل Big Five متکی است. این آزمون به طور خلاصه هر مخاطب را در شش حوزه مورد بررسی قرار میدهد و شاخصه های فرد را با شاخصه های گروه مرجعی که 110 رهبر سازمانی در کلاس جهانی هم در آن هستند، مورد مقایسه قرار میدهد. این مقایسه، فرد را به برنامه ای برای توسعه فردی در راستای مواجهه با چالشهای این حوزه، میرساند.

ابزار GIA یا General Intelligence Assessment ابزاری برای اندازه گیری 5 هوش مختلف در افراد است. این ابزار مواردی از هوش سیال را در کنار مواردی از هوش متبلور را اندازه گیری میکند.

وقتی افرادی با شاخصه های رفتاری و شخصیتی کم و بیش مناسب دارید، یا وقتی میخواهید از میان گروهی نسبتاً بزرگ، افراد مستعدتر را، کسانی را که قابلیت یادگیری سریع تری دارند را، انتخاب کنید، این ابزار اطلاعاتی بسیار مناسب را در زمانی بسیار کوتاه به شما ارائه میدهد.

آزمون TEIQue یک آزمون هوش هیجانی است. آزمونهای هوش هیجانی به دو دسته کلی نقسیم میشوند که این آزمون در ردۀ آزمونهای متکی به صفات Trait Based طبقه بندی میشود که مطلوبیت، جذابیت و اعتبار بیشتری دارد. این یک آزمون بسیار خوب برای توسعۀ مخاطبان است و در گزارشی که ارائه میشود، در عین معرفی شاخصه های فرد در حوزه های سنجش، در مورد هر امتیاز در هر حوزه هم تفسیرهایی از جنس پیامدهای مثبت و منفی این امتیاز ارائه میشود. این آزمون، آزمونی متکی به نرم (Norm Based) است که در حال حاضر، سنجش کلی بر اساس گروه مرجع از کشور انگلستان انجام میشود، اما سازمانهای میتوانند با انتخاب یک نمونه با اندازه و مشخصات مناسب، گروه مرجع داخلی خود را داشته باشند.

بازخورد 360 درجهابزار ارزیابی 360 درجه یکی از بهترین ابزارهای شناخت شاخصه های افراد از دید دیگران است. این ابزار اطلاعات مناسبی در حوزه های مختلف از جمله شناسائی مشکلات سازمانی، توسعه فردی و … بدست میدهد.

در این ابزار ضمن آنکه مدلها و معیارهای از پیش تعریف شده وجود دارد، امکان تعریف کامل مدلها و معیارهای اختصاصی سازمان هم فراهم است. ما در آماده سازی سیستم در کنار شما خواهیم بود و میتوانید تجربه استفاده از یک ابزار کلاس جهانی را اینجا بیابید.


تعلق کارکنان به سازمان موضوع مهمی است که بر سطح انگیزش و شیوه مواجهه آنها با مشکلات و مسئله های اثرگذار است. نتایج این ارزیابی میتواند بربه راهکارهایی برای ارتقای روحیه کارکنان، اصلاح شیوه های مدیریتی و نهایتا بهبود عملکرد سازمان منجر شود. این ارزیابی در 7 حوزه‌ی موثر بر تعلق سازمانی سنجش انجام میدهد و نتایج را به صورت کلی و مقایسه ای ارائه میکند.


این ابزار محیط نرم افزارهای آفیس را شبیه سازی میکند و سطح مهارت فرد در آن حوزه ها را مورد سنجش قرار میدهد. همچنین در حوزه های دیگر، از جمله تایپ و نگارش و شناخت از محصولات نیز به شما امکان میدهد تا سطح مهارت همکاران یا داوطلبان را مورد سنجش قرار دهید.

علاوه بر موارد فوق، متکی به این آزمونها و نتایج آنها، میتوان به حوزه های بهبود در سازمان پرداخت و به این پرسش پاسخ داد که چرا سازمانها باید در حوزه منابع انسانی هزینه کنند. یا مثلاً میتوان افراد مناسب برای مشارکت در هر تیم را با چشمانی بازتر، بر اساس اهداف مورد انتظار از تیم و شیوه های رفتاری افراد، انتخاب نمود.

به طور کلی این ابزارها بر محدودۀ فعالیتهای حوزه سرمایه انسانی پوشش میدهند. میتوان در هر یک از حوزه های جذب و استخدام، حفظ و نگه داشت، جانشین پروری و کارراهه شغلی، شناسائی و توسعه استعدادهای سازمانی و یا تدوین برنامه های توسعه فردی استفاده نمود.

ترکیب مناسبی از این ابزارها میتواند در فرایندهای مربی گری هم به خوبی به کار رود.

در این خصوص از هر مذاکره و همفکری استقبال میکنیم.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379