ارتقای کارکنان

ارتقا، نیازی جدی است

ارتقا در یک سازمان هوشمند، به ارتقای عمودی محدود نمیشود

ماندن و درجا زدن، سردرگمی و بلاتکلیفی، شرایطی هستند که با هیچ پاداشی قابل جبران نیستند. چقدر به فکر توسعه کارکنان هستید؟

ارتقا و توسعه کارکنان مهم است. اهمیت این موضوع برای فرد و سازمان از چند دیدگاه میتواند مورد توجه قرار گیرد:

  • توسعه، پیش نیاز انگیزش: کارکنانی که بتوانند در سازمان نقش آفرینی کنند، با انگیزه بالاتری کار میکنند. این به آن مفهوم است که هم سازمان به اهداف خود میرسد هم کارکنان وضعیت رضایتمندی بیشتری دارند. اما نقش آفرینی مستلزم توسعه یافتگی است. فردی که مهارتهای لازم را با آموزش کسب نکرده باشد و در پی آموزشها، فرهنگ و شرایط سازمان امکان تجربه نمودن آموخته های جدید را به وی نداده باشد، فردی توسعه یافته نخواهد بود.
  • توسعه، مانع ریزش: بر خلاف این تصور قدیمی که حقوق و شرایط مادی کار، مهمترین عامل در ارتقای رضایت شغلی است، تحقیقات به عمل آمده نشان داده که این فاکتور، ممکن است از بروز نارضایتی جلوگیری نماید، اما سبب رضایت شغلی نخواهد شد. زمانی که به رشد و توسعه کارکنان توجه نشود، احتمال خروج کارکنان از سازمان بالا میرود.
  • توسعه، عامل بهره وری: کارکان توسعه یافته، در کارها مشارکت میکنند و این مشارکت بهره وری عمومی سازمان را بالا میبرد. از نگاه دیگر، کارکنان توسعه نیافته نمیتوانند در کارها مشارکت کنند. به این ترتیب ضمن افت سطح انگیزش و بهره وری، مباحثی از قبیل تقابلهای مخرب و عدم همکاری در سازمان توسعه یافته و افراد به جای پرداختن به انجام کارها، دائماً در پی تامین منافع کوتاه مدت خود خواهند بود و بهره وری با چالش جدی مواجه میشود.
  • توسعه، هزینه بر است: نخستین گام در توسعه کارکنان، آموزش است. هزینه آموزش قابل توجه است، اما حتماً از هزینه یک استخدام جدید، کمتر خواهد بود. سیستم پیشنهادی ما به شما کمک میکند که افراد را در حوزه هایی با بیشترین اثربخشی آموزش دهید و به این ترتیب هزینه های شما، تبدیل به سرمایه گذاری خواهند شد. به یاد داشته باشید که آموزش لزوماً منجر به توسعه نمیشود. سازمان و مدیران در تبدیل آموزش به توسعه نقش جدی دارند.
  • توسعه برای هم افزائی : افراد با انگیزه ها و نیازهای متفاوت، باید بتوانند در کنار هم قرار گیرند، تا در قالب یک تیم، نقشی بزرگتر از مجموعه ای از افراد، در تحقق اهداف سازمان داشته باشند.

آنچه در رشد و توسعه کارکنان موثر است، شناسائی نیازهای رفتاری آنهاست و اینکه هر کس بهتر است در کدام جهت توسعه داده شود. یکی از گزارشهای سیستم رفتار سازمانی توماس اینترنشنال، نیازهای توسعه ای هر فرد، بر اساس شاخصه های رفتاری اوست.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص روشهای ارتقای کارکنان، با ما تماس بگیرید.

میخواهید ما با شما تماس بگیریم؟

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

تمام حقوق برای شرکت پوینده دهکده جهانی محفوظ است. 1399-1379